Πολεμικές τέχνες

Οι πολεμικές τέχνες έχουν αποδείξει διαχρονικά την πολύτιμη συνεισφορά τους τόσο στην υγεία όσο και την ψυχολογία των παιδιών, καταρρίπτοντας μύθους όπως ότι ενισχύουν τη βία.

Μερικά από αυτά τα οφέλη είναι:

Αυτοπειθαρχία : Το παιδί καλλιεργεί τον αυτοέλεγχο και μαθαίνει να εξωτερικεύει το θυμό και άλλα αρνητικά συναισθήματα με έναν υγιή τρόπο.

Σεβασμός: Μέσα από την κουλτούρα των πολεμικών τεχνών, το παιδί μαθαίνει να αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα και να εξοικειώνεται με αυτή.

Ισορροπημένη εκγύμναση: Με τις πολεμικές τέχνες, το μυοσκελετικό σύστημα του παιδιού αναπτύσσεται ομοιόμορφα, χωρίς επιβαρύνσεις.

Όρια : Το παιδί μέσα από τις πολεμικές τέχνες αναγνωρίζει τη δύναμη και τα όριά του, με αποτέλεσμα να ελέγχει καλύτερα τον εαυτό του και τη δύναμή του.

Διαχρονικό άθλημα:  Τα περισσότερα αθλήματα έχουν μια ηλικιακή ημερομηνία λήξης, σε αντίθεση με το άθλημα των πολεμικών τεχνών που μπορεί να συντροφεύει το παιδιά για πάντα, αν το επιθυμούν.

Σωματική διάπλαση: Οι πολεμικές τέχνες είναι εξαιρετική δραστηριότητα για κάθε παιδί, ανεξάρτητα φύλλου και σωματότυπου, καθώς η απόδοση και η εκμάθηση δεν επηρεάζονται σε καμία περίπτωση από το ύψος, τη δύναμη ή το φύλο.