Μουσικό-κινητική

H μουσικοκινητική αγωγή είναι μία μέθοδος, η οποία βοηθά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να αντιληφθούν έννοιες, όπως χρόνος, χώρος, ταχύτητα, ένταση, ρυθμός, μέσα από ασκήσεις με μορφή παιχνιδιού, πάντα με τη συνοδεία μουσικής και χορού.

Σημαντικός στόχος της Μουσικοκινητικής Αγωγής για παιδιά και γονείς είναι να προσφέρει στα παιδιά την εμπειρία του ήχου και της οργανωμένης μουσικής μέσα από το τραγούδι, τα μουσικά όργανα και τις μιμικές κινήσεις σε μικρές οργανωμένες κινητικές φόρμες (χορός). Ακόμα, εξασκεί την παρατηρητικότητα, τη συγκέντρωση, την ετοιμότητα, τη φαντασία και καλλιεργεί την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα, καλλιεργεί την κινητικότητα  και την εκφραστικότητα του σώματος.

Τα παιδιά ακούνε-πειραματίζονται και έτσι ανακαλύπτουν τους ήχους που είτε προέρχονται από το ίδιο τους το σώμα είτε από εξωτερικούς παράγοντες, όπως τα μουσικά όργανα ή ήχους από το περιβάλλον.