Μουσικό-κινητική

H μουσικοκινητική αγωγή είναι μία μέθοδος, η οποία βοηθά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να αντιληφθούν έννοιες, όπως χρόνος, χώρος, ταχύτητα, ένταση, ρυθμός, μέσα από ασκήσεις με μορφή παιχνιδιού, πάντα με τη συνοδεία μουσικής και χορού. Σημαντικός στόχος της Μουσικοκινητικής Αγωγής για παιδιά και γονείς είναι να προσφέρει στα παιδιά την εμπειρία του ήχου και της […]